Hvis du ikke kan lese denne e-posten kan du klikke her!
FR logo
Toppbilde

 

Konferanse 14.–15. september, Bergen

Sjømat og helse

 

Siste nytt fra forskningsfronten om sjømat og helse er tema når Forskningsrådet og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond inviterer til konferanse på Radisson Blu Bryggen i Bergen, 14.–15. september i år.

 

Sjømat er viktig i et sunt kosthold. Norske myndigheter vil styrke forskning generelt, med hav og sjømat som et prioritert forskningsfelt. Samtidig har myndighetene identifisert forebyggende helsearbeid som et prioritert område i arbeidet med folkehelsen. Sjømat og dens betydning for kosthold og ernæring er en viktig faktor i begge disse satsingene.

 

Konferansen er en nasjonal arena med fokus på forskningsinnsats og kunnskapsbehov i skjæringspunktet mellom sjømat og folkehelse. Målgruppen for konferansen er norske forsknings- og utdanningsmiljøer, myndigheter og næringsliv.

 

Informasjon Påmelding

 

Norges forskningsråd  –  Postboks 564, 1327 Lysaker  –  Besøksadresse: Drammensveien 288
Telefon: 22 03 70 00  –  Nettadresse: www.forskningsradet.no  –  E-post: post@forskningsradet.no